L’any 2030 el 60% de la població mundial viurà en zones urbanes. Les ciutats del món ocupen el 3% de la superfície de la Terra però representen el 70% del consum d’energia. 828 milions de persones viuen en barris precaris. Les ciutats poden ser noves oportunitats per a la ciutadania i els governs per construir relacions més humanes i facilitar un procés sostenible i equitatiu que construeixi comunitat, millori la qualitat de vida i creï barris segurs i pròspers.